Psikoloji


DANIŞMANLIK ALANLARIMIZ

İnsan, yaşamında ailesi, eşi, çocukları, iş arkadaşları veya kendisi ile ilgili pek çok problemle karşılaşabilmektedir.  Bu problemleri çözmeye çalışırken bazen çözüm yolları da bizzat problem haline gelebilmektedir. Kişinin kendisini sıkışmış, bunalmış ,bastırılmış, kızmış, ilgi ve istekleri azalmış hissettiği noktada hayatın akışına katılamaz ve dışarıdan müdahale olmadıkça bu kısır döngü kırılamaz.
Sıkıntılı süreçlerin aşılmasında kişinin yetersiz kaldığı durumlarda, ancak psikolojik destek ile sonuca ulaşmak mümkün olabilmektedir.

Bireysel Danışmanlık:

Bireysel çerçevedeki problemlerin çözümü için kullanılan bir yöntemdir. Bireyin yaşam kalitesini yükseltmeye hizmet eder. Kişiye özel,yoğun ve bireyin ihtiyacı doğrultusunda şekillenen bir alandır. Performans kaygısı, mutsuzluk, korkular ,endişeler, kendine güven,iletişim güçlükleri, panik atak,öfke kontrolü,depresyon, kişilik sorunları yaşayan kişilerin başvurabileceği danışmanlık alanıdır.

Çift ve Evlilik Danışmanlığı:

Evli olan veya olmayan çiftlerin yaşadıkları problemleri çözmeye yönelik uygulanan bir danışmanlık türüdür. Çift ile çalışılabildiği gibi çiftlerden biri ile de ilişkisi üzerinden çalışılmaktadır.Ayrıca evlilik öncesi çiftlerle, çatışmalar ve uyuma dair çalışılmaktadır. Çiftlerin örnek sorunları şunlardır; cinsel problemler,güven problemi,aldatma,ayrılma,boşanma,iletişim güçlükleri,bireyselleşme ,güç çekişmesi v.b.

Aile Danışmanlığı:

Aile danışmanlığında yaşanan sorunlar aile sistemi içinde ele alınır. Bu çalışma şeklinde,  tüm aile ya da ailenin  bazı üyeleri ile çalışılabilindiği gibi,tek bir kişi ile aile sistemi ve ilişkileri üzerinden de çalışılabilir.Burada amaç aile üyelerinden birini ya da bir kısmını suçlamak yerine, aile sisteminde var olan problem paternlerini değiştirmektir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı:

Çocuk ve ergenin psikolojik sorunlarının değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik yapılan  çalışmadır.Bu çalışmada anne,baba ve öğretmenler de sistemin içindedirler. Çocuk ve ergende görülebilecek problemler; bağlanma problemleri, beden imajı bozukluğu, cinsel kimlik sorunları, içe kapanıklık, inatçılık, korkular, sınav kaygısı, tikler, alt ıslatma, mastürbasyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, konuşma bozuklukları,  öfke kontrolü, yeme bozuklukları, yalan söyleme v.b. gibidir.

ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ

Çalışmamızda seanlar 45-50 dakika sürmektedir. Seans aralıkları,sıklığı ve sayısı  kişinin ve problemin durumu göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Çalışmamız pragmatik-eksperiyantal tarzdadır. Çalışmalarımızda ilişki odak noktasıdır, kişiler arası süreçlere yoğunlaşılmaktadır. Kişilerden ziyade ilişki ve sistemlerin problem sebebi olarak görüldüğü bir yaklasım benimsenmektedir.

Çalışmamızda seanlar 45-50 dakika sürmektedir. Seans aralıkları,sıklığı ve sayısı  kişinin ve problemin durumu göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Yapılan çalışmalarda, psikolojik sorunun altında organik bir neden olduğu düşünüldüğünde kişi psikiyatriye yönlendirilerek değerlendirme istenir. Bazen altta organik neden olmasa da ilaç kullanımı önerilebilir, bu durumda terapist ve psikiyatr danışanın sorumluluğunu paylaşırlar.