Girişimsel Kardiyoloji


Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Kalp Krizi (Miyokard Enfaktüsü) ve diğer acil kalp hastalıklarında çağdaş tedavi olanakları hizmet`inizde...

Non - İnvazif (girişimsel olmayan) Kardiyoloji Laboratuarı

Elektrokardiyogram (EKG)
Egzersiz EKG (Treadmill)
Tansiyon Holter
Ritm Holter
Ekokardiyografi (EKO)

Nükleer Kardiyoloji Ünitesi

Talyum -Tc -99m mibi kullanılarak yapılan efor veya dipyridamole stres yöntemi

Girişimsel Kardyoloji Ünitesi 

Koroner Anjiyografi
Periferik Anjiyografi
Sağ-Sol Kalp Kateterizasyonu
Balon Anjiyoplasti
Stent Uygulamaları
Akut Miyokard Enfaktüsünün (Kalp Krizi) acil girişimsel tedavisi
Geçici Kalıcı pacemaker( Kalp Pili) ugulamaları