Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji


ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Bölüm Hakkında

Bakteri, virüs, mantar ve parazitler vücudun çeşitli bölgelerine yerleştikten sonra çoğalarak; solunum yolu, mide, bağırsak ve idrar yolu enfeksiyonlarına hatta ciddi ve ölümcül olabilen AIDS, menenjit, tüberküloz, sarılık gibi çok çeşitli enfeksiyon hastalıklarına neden olabilmektedir. En önemli özelliklerinden biri de tüm bağışıklık sistemine yerleşmek olan enfeksiyon hastalıkları tüm dünyada birincil ölüm nedenidir. Yeni enfeksiyöz etkenlerin yanı sıra eski ölümcül enfeksiyonların yeniden ortaya çıkışı ve antibiyotiklere karşı giderek artan direnç bunun başlıca nedenleridir. Enfeksiyon hastalıkları ile çok sık karşılaşılması ve tedavisiz bırakıldıklarında öldürücü olabilmelerine karşın günümüzde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından yürütülen doğru tanı ve tedavi uygulamaları ve düzenli takipler sayesinde tam iyileşme sağlanabilmektedir. Ateşlerin tümü enfeksiyonlara bağlı olmamakla birlikte ateşin en sık nedeni enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu nedenle ateşi olan hastaların enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca değerlendirilmesi çok önemlidir.

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kişide enfeksiyon yapan mikroorganizmalar kültür yöntemleri ve direkt incelemelerle elde edilip tanımlanabilir ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenebilirler. 

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde çok dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu hastane enfeksiyonları görülebilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları bu mikroorganizmaların sebep olduğu hastane enfeksiyonlarını tedavi ve takip etmekle birlikte çok dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu hastane enfeksiyonlarının önlemeye yönelik ekip çalışmalarını planlar ve uygular. Bu amaçla kurulan ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının başkanlık ettiği enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon kontrolü için personeli devamlı eğitme, hastane enfeksiyonları ile ilgili sorunları tespit etmek, bu sorunların çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek, uygunsuz antibiyotik kullanılmasını engelleme ve hastanenin tüm birimlerinin uygun ve etkin biçimde temizliğini denetleme görevlerini yürütür. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları erişkin kişilerin aşılanmasıyla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme konusunda danışmanlık görevi de vermektedir.