Biyokimya Laboratuvarı


Memorial Hizmet Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı’nda tüm klinik branşlar ile ilgili testlerin yanı sıra nadir yapılabilen, özellikli testler de çalışılabilmektedir. Klinik Biyokimya Biriminde; Biyokimya, Hormon, Hematoloji-Koagülasyon, İlaç Düzeyleri, Tümör Belirteçleri bölümleri kapsamındaki testler yapılmaktadır. Memorial Hizmet Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı; deneyimli kadrosu, ileri teknolojileri ve multidisipliner yaklaşımları ile hizmet vermektedir.

Hormon Bölümü kapsamında; hamileliğe hazırlık aşamasında ve takibinde, infertilite  (kısırlık)  takibinde,  metabolizma hastalıklarında önemi olan hormonların (tiroit hormonları gibi) incelenmesinde, vitamin düzeylerinin ölçülmesinde ve kalp hastalıklarının değerlendirilmesinde yer alan testler çalışılmaktadır. Ayrıca tüm vücut sistemlerinin kanser varlığı yönünden araştırılması hakkında bilgi veren kanda tümör belirteçleri de ölçülmektedir.

Tedavide Kullanılan İlaç Düzeyleri Belirlenmektedir

Hematoloji-Koagülasyon Bölümü, çok parametreli kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma bozukluklarının tespitinde yer alan bir dizi testi içerir. Aynı zamanda ülkemizde çok az sayıda merkezde çalışılabilen, ancak klinik tedavide  önem taşıyan aspirin ve clopidogrel kullanımına olan hassasiyet de ölçülmektedir. İlaç Düzeyleri Bölümü’nde; kalp hastalıkları için kullanılan ilaçlar, nörolojik problemler nedeniyle alınan ilaçlar, organ transplantasyonu yapılan hastalarda organ reddini baskılamak amacıyla kullanılan ilaçlar ve kemoteropetik ilaç düzeyleri tayin edilmektedir.

Laboratuvar  hizmetlerini  güncellemek amacıyla yayınlanan çeşitli araştırmalar sonucunda  tıp alanında kabul görmüş, tanıda önem taşıyan testler hakkında incelemeler yapmak, bu bilgileri klinisyenlerle  paylaşmak  ve  Biyokimya Laboratuvarı paneline eklemek  de Laboratuvar hizmetlerinin önemli bir parçasıdır.

7 Gün 24 Saat Hizmet Verilmektedir

Memorial Hizmet Hastanesi hastalarına rutin ve acil laboratuvar hizmetleri verilirken, Biyokimya Laboratuvarı  özellikle güvenilir sonuç elde etmenin temel prensiplerini yerine getirerek, haftanın 7 günü ve 24 saat çalışmaktadır. Tüm testlerin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri takip edilmekte, ayrıca düzenli olarak yurt içinde ve yurt dışında üye olduğumuz merkezlerden gelen numuneler çalışılıp sonuçları tüm dünya genelinde değerlendirilerek Eksternal Kalite Kontrolleri yapılmaktadır.

Uluslararası Kanıta Dayalı Laboratuvar Kuralları Uygulanmaktadır

Laboratuvarımızda Uluslararası ‘’ Kalite Kuralları ‘’ ve  ‘’ Kanıta Dayalı Laboratuvar kuralları‘’ uygulanmakta ve bunlarla ilgili süreçler sistematik olarak uygulanmaktadır. Rutin İç ( internal) ve Dış (eksternal) Kalite Kontrol Çalışmaları yapılmakta, gerek duyulan her parametre ve her hasta sonucu için; tutarlılık (presizyon, tekrarlanabilirlik) çalışmalarının yapılması, preanalitik sürecin irdelenmesi - sorgulanması, hayati önemi olan panik değerdeki sonuçların poliklinik hastaları ve ilgili hekime  bildirilmesi ‘’Kalite ve Hasta Güvenliği‘’ kuralları çerçevesinde uygulanmaktadır.

Laboratuvar çalışanlarının bilgi birikimini artırmak, oryantasyonlarını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla süreçlerle ilgili  meslek içi eğitimler, kontroller ve paylaşımlar düzenli olarak yapılmaktadır.