Akciğer ve Solunum Laboratuvarı


Tanı Ünitemizde; Solunum Fonksiyon Testleri Solunumsal hastalıklarda alerji testleri Bronkoskopi Polisomnografi (uyku apnesi testi) yapılmaktadır.