Hekimlik Deneyimi

 • 2017 - Halen

  MEMORIAL HİZMET HASTANESİ Üroloji Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 2008 - 2017

  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Üroloji Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 1997 - 2008

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Uzmanı - Düzce / Türkiye

 • 1996 - 1997

  BİRECİK DEVLET HASTANESİ Üroloji Uzmanı - Şanlıurfa / Türkiye

 • 1995 - 1995

  TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Üroloji Uzmanı - Türkiye

 • 1995 - 1996

  DİYARBAKIR ASKER HASTANESİ Üroloji Uzmanı - Diyarbakır / Türkiye

Hekimlik Eğitimi

 • 2013

  PROFESÖR -

 • 2008

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Laporoskopik Üroloji Eğitimi -

 • 2004 - 2013

  DOÇENT -

 • 2000

  CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ San Francisco Tıp Fakültesi Urology Research Fellow - ABD

 • 1999

  ASSAF HAROFEH HASTANESİ Endoüroloji Fellowship -

 • 1990 - 1995

  TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Üroloji Uzmanlık Eğitimi -

 • 1984 - 1990

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE TIP FAKÜLTESİ Tıp Doktoru Eğitimi -

Diğer Hekimlik Bilgileri

Mesleki Yayınlar

·       1. Erol A ,Özgür S,Erol U,Özgür F,Akman Y,Özgüven V,Hazıroğlu R,Çetin S:Partial bladder reconstruction with pedicled rectus and gracilis muscle flaps: an experimental study in dogs.British Journal of Urology. 74 :775-778,1994

·       2. Akan H,Sargın S, Dalva İ, Akman Y,Yazıcıoğlu A, Çetin S: Effects of distilled water and mixture of Sorbitol-Mannitol irrigation fluids on fluid-electrolyte balance in patients undergoing transurethral  prostatectomy.International Urology and Nephrology 29 (5):575-580,1997

·       3. Erdağı U,Akman RY, Sargın SY,Yazıcıoğlu A:Transurethral electrovaporization of the prostate versus transurethral resection of prostate :a prospective randomized study. Arch Ital Urol Androl  71 (3): 125-130,1999

·       4. Akman RY,Sargın S,Özdemir G,Yazıcıoğlu A,Çetin S: Vesicovaginal and Ureterovaginal fistulas: a review of 39 cases. International Urology and Nephrology 31(3):321-326,1999

·       5. Arıkan Y, Şenel F, Akman RY, Can C: Comparison of the effects of various anticancer agents on intestinal anastomosis after intraperitoneal administration.Surgery Today 29 : 741-746,1999

·       6. Şenel FM, Akman RY, Arıkan AY, Gürdal M, Can C : The Use of Polytetrafluoroethylene (Gore-Tex) Grafts in Reconstruction of the Urinary Bladder. International Urology and Nephrology  31(3) : 313-319, 1999

·       7. Akman RY, Sargın SY, Yazıcıoğlu AY : Hydatid Disease of the Kidney : A  Retrospective Review of 13 Cases. Infections in Urology 15 (3) : 135-139, 2000

·       8. Kavak A, Akman RY, Alper M, Büyükbabani N : Penile Kaposi’s Sarcoma in a Human Immundeficiency Virus-Seronegative Patient. British Journal of Dermatology 144 (1) : 207-208, 2001

·       9. Akman Y, Liu W, Li YW, Baskin LS : Penile Anatomy Under the Pubic Arch : Reconstructive Implications. Journal of Urology 166 : 225-230, 2001

·       10. Orhan Z, Alper M, Akman Y, Yavuz Ö, Yalçıner A : An Experimental Study on the Application of Extracorporeal Shock Waves in the Treatment of Tendon Injuries : Preliminary Report. J Orthop Sci 6 : 566-570, 2001

·       11. Akman Y, Çam K, Kavak A, Alper M. Extensive cutaneous metastases of transitional cell carcinoma of the bladder. Int J Urol, 10(2):103-104, 2003

·       12. Çam K, Şenel F, Akman Y, Erol A: The efficacy of an abbreviated model of international prostate symptom score in evaluating benign prostatic hyperplasia. BJU Int, 91(3):186-189, 2003

·       13. Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel F, Erol A: The short term subjective efficacy of doxazosin in predicting probability of prostatectomy in the management of benign prostatic hyperplasia in patients with severe symptoms. Int J Urol, 10(11):582-586, 2003

·       14. Çam K, Akman Y, Çiçekçi B, Senel F, Erol A: The Mode of Administration of International Prostate Symptom Score in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms: Physician versus Self. Prostate Cancer Prostatic Dis, 7(1):41-44, 2004

·       15. Balbay Ö, Akman Y, Alper M, Arbak P, Çam K: Tuberculous orchitis in chronic real failure. The Medical Journal of Malaysia, 59(1):118-119, 2004

·        16. Akman RY, Cam K, Akyüz O, Erol A : Isolated congenital urethrocutaneous fistula.

·        Int J Urol, 12(4):417-418, 2005

·        17. Demiraran Y, Kocaman B, Akman Y : A comparison of the postoperative analgesic efficacy       of single-dose epidural tramadol versus morphine in children. Br J Anaesth. 95(4):510-513, 2005

·       18.  Erol A, Kayikci A, Memik O, Cam K, Akman Y: Single vs. double dartos interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty in primary distal hypospadias: a prospective randomized study. Urol Int. 2009;83(3):354-8. Epub 2009 Oct 13

·       19. Cam K, Kayikci A, Akman Y, Erol A:  Prospective assessment of the efficacy of single dose versus traditional 3-day antimicrobial prophylaxis in 12-core transrectal prostate biopsy. Int J Urol. 2008 Oct;15(11):997-1001. Epub 2008 Aug 20.

·       20. Cam K, Sener M, Kayikci A, Akman Y, Erol A: Combined periprostatic and intraprostatic local anesthesia for prostate biopsy: a double-blind, placebo controlled, randomized trial. J Urol. 2008 Jul;180(1):141-4; discussion 144-5. Epub 2008 May 15.

 

·       21. Demiralay E, Çomunoğlu C, Özdemir H , Akman RY: Mixed epithelial and stromal tumor of the kidney: A case report. Surgical Science, 2:66-68, 2011

·       22.  Akman R.Y. Noktürnal Enürezis. Turk Ped Arş 2012; 47: 78-83 ( SCI-Expanded)

·       23. Akman R.Y., Başar M.: Urologic Problems in the Elderly Population.Turkish Journal of Geriatrics,2012; 15 (4) 455-462

·        24. Akman, R. Y. Yüksel A, Özkardeş H. : The Diagnosis and Treatment of Urethral Strictures in. Geriatric Female Patients.  Türk Geriatri Dergisi / Turkish Journal of Geriatrics. 2013 16(2), 216-220.

·       25. Demirci F., Karakoc B. Demirci O, Demirci E., Akman Y., Karaalp E. Dolgun N.: Perioperative complications in vaginal mesh procedures using trocar in pelvic organ prolapse repair.2013 The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 63(5), 328-331.

·       26. Köseoğlu H, Akman RY. ;Suture Related Iatrogenic Bladder Stone. Journal of Urological Surgery, 2014; 1:44-45.

·       27. Akman RY, Köseoğlu H, Oğuzülgen Aİ, Şen E, Yaycıoğlu Ö. ;Prostate biopsy in the elderly: histologic findings and treatment necessity.. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 2014; 15(20):8937-8939.

·        28. Çelik E.C., Akman R. Y., Köse P., Arıoğlu P., Karataş M., Erhan B.:Sexual problems of women with spinal cord injury in Turkey. Spinal cord ( 2014) 52 (4), 313

·       29. Akman RY, Coşkun Çelik E, Karataş M: Sexuality and sexual dysfunction in spinal cord-injured men in Turkey. Turk J Med Sci (2015) 45: 758-761.

·       Yurt İçi Makaleler

·       1. Akman Y, Sargın SY, Dalva İ, Özkan N, Güneş Z, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Transüretral                                                           prostat rezeksiyonu yapılan hastalarda ofloxacinin profilaktik antibakteriyel ajan olarak kullanımı.Türk Üroloji Dergisi 20: 64, 1994

·       2.  Akman RY, Şenel MF,Çimentepe E, Sağlam R: Ülkemizde  ilk mobil ESWL sistemiuygulaması ve sonuçları . Yeni Tıp Dergisi  15 (5):267-269,1998

·       3. Arıkan Y, Şenel MF, Ziyal İ, Akman Y: Ameliyat sonrası tromboembolik olayların Profilaksi ve tedavisinde güncel yaklaşım.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 5 (1) : 105-109,1998

·       4. Arıkan Y, Şenel MF, Akman Y, Demirci F, Can C: Düşük molekül ağırlıklı heparin,Proksikam ve Sisaprid’in  intraabdominal adhezyon üzerindeki etkileri.Çağdaş Cerrahi Dergisi 12 : 18-21,1998

·       5. Şenel MF, Akman Y, Demirci F: Kadınlarda akut üretral sendromun ampirik

tedavisi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2 (2) : 106-110,1998

·       6. Akman RY, Şenel MF, Kılıç S, Sargın S: Transrektal prostat  biyopsisi profilaksisinde                               

norfloksasin mi , sefotaksim mi ? Yeni Tıp Dergisi  16 (1) : 10-12,1999

·       7. Erol A, Akman Y: Spinal Kord travmasında Ürolojik yaklaşım.A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 1 (1):87-99,1999

·       8. Çam HK, Akman Y, Şenel F, Erol A : Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 1(2) : 88-94, 1999

·       9. Çam HK, Akman Y, Şenel F , Erol A : Üreter Alt Uç Taşlarında Tedavi : Üreteroskopi veya ESWL? A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2(2) : 49-55,2000

·       10. Akman RY, Çam HK, Şenel F, Erol A : Düzce’ de İlkokul Çağı Çocuklarda Enürezis Nokturna  Prevalansı. Türk Üroloji Dergisi 27 (2) : 179-183, 2001

·       11. Akman Y, Çam K, Erol A: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7 (3):76-79, 2001.

·       12. Kavak, A., A.H. Parlak, R.Y. Akman, N. Yeşildal, H. Anul, İ.  Aydoğan, B. Çiçekci ve D. Kaya : Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Hepatit B, C ve HIV Enfeksiyonları Açısından Bir Değerlendirme.  Türkderm, 36, 272-275, 2002

·       13. Çiçekçi B, Çam K, Akman Y, Erol A: Selim Prostat Hiperplazisinin medikal tedavisi : Güncel Yaklaşımlar. Sendrom, 10, 107-111, 2003

·       14. Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Selim Prostat Hiperplazisinde cerrahi tedavi seçenekleri. Sendrom, 11, 80-84, 2003

·       15. Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Erkek infertilitesini değerlendirmede semen analizinin özelikleri ve rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 35-38, 2002.

·       16. Çam K, Çiçekçi B, Akman Y, Erol A: An eleven-year-old forgotten ureteral stent: a major dilemma in the management. Marmara Medical Journal, 15(4), 256-257, 2002

 

·        17.  Demiraran, Y., R.Y. Akman, B. Kocaman ve A. Erol : Pediyatrik  Üroloji Operasyonlarında Epidural Tramadol ve Morfinin Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması.  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10 (2), 71-75, 2003

·       18.     Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında                   yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları. Türk Üroloji Dergisi, 31(1), 79-81, 2005.

·       19.      Çam K, Kayıkçı A, Akman Y : Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreteral enjeksiyon tedavisinin etkinliğinin prospektif araştırılması. Düzce Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi 2007; 3: 20-25

·       20.      Akyüz O, Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Tekrarlayan üriner system enfeksiyonları ile başvuran hastada emilemeyen sütür kullanılmasına bağlı mesane taşı. Yeni Üroloji Dergisi, 3(1): 41-43, 2007

·       21.      Akman R.Y. : Ağrılı Mesane Sendromu / İnterstisiyel Sistit. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Jinekoloji Obstetrik , Ürojinekoloji Özel Sayısı, 3 (48), 87-96, 2007

·       22.      Erol A, Tekin A, Çam H.K.,Akman R. Y.: Tartışmalı Olgu: , Türk Üroloji Dergisi,  34 (1): 74-76,2008

·       23.      Yüksel A, Akman RY. : Yeni Jenerasyon Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörleri. Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, 6.2: 35-38, 2013.

·       24.      Akman R.Y., Yüksel A. : Spinal Kord Travmalı Erkeklerde Erektil Disfonksiyon. Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, 6(2), 79-83, 2013.

·       25.      Akman R. Y.,., Erdoğdu D. U., Başar M. M.: Yaşlanan Erkek ve Kadında Ürolojik ve Cinsel Sorunlar. Turkiye Klinikleri Journal of Physical Medicine Rehabilitation Special Topics, 6(4), 50-62, 2013.

·       26.      Akman R. Y.: Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Botulinum Toksin ve Nöromodülasyon Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology 10.1 (2013): 9-15.

·       27.      Köseoğlu H., Akman R. Y. : Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Monopolar ve Bipolar Yöntemler. Bulletin of Urooncology, 14, 296-298, 2015.

·       Bildiriler

·       ULUSAL

·       1. Akbay E, Sarıtaş Ü, Akman Y, Boran M, Dalva İ, Gönenç F, Çetin S : Renal transplantasyon yapılmış hastalarda Hepatitis- C  virüsü antikor prevalansı. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 19-22 Ekim 1993,Bursa

·       2. Akman Y,Sargın SY,Şamlı M, Güneş Z, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Prostatik obstrüksiyonlarda intra-üretral kateter kullanımı.13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya

·       3. Akman Y,Sargın SY,Özkan N, Dalva İ, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Böbrek Kist Hidatiği :13 vakanın retrospektif olarak incelenmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya

·       4. Erol A ,Özgür S,Erol U,Özgür F,Akman Y,Özgüven V,Hazıroğlu R,Çetin S: Pediküllü Rektus ve Gracilis kas flepleri ile parsiyel mesane rekonstrüksiyonunu : köpekler üzerinde deneysel bir çalışma. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya

·       5. Şamlı M, Türkseven F, Sargın S Y,Özdemir G, Akman Y, Akpınar L, Yazıcıoğlu A,Çetin S: Direk vizyon İnternal üretrotomi uygulanan 102 hastanın retrospektif değerlendirilmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya

·       6. Sargın S Y, Akman Y, Doruk E, Özdemir G,Yazıcıoğlu A,Çetin S: Vezikovajinal ve

Üreterovajinal fistüller: 35 olgunun gözden geçirilmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım  1994, Antalya

·       7. Şenel MF, Akman RY, Arıkan Y, Gürdal M, Can C: Mesane rekonstrüksiyonında politetrafloroetilen (Gore-Tex) graft kullanımı. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Ulusal Deneysel Araştırma Kongresi, 1998,Kayseri

·       8.  Arıkan Y, Şenel MF, Akman RY, Can C: Değişik anti-kanser ilaçlarının lokoregional uygulama    sonrası barsak anastomozu üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Gevher Nesibe Tıp Günleri,  Ulusal Deneysel Araştırma Kongresi, 1998,Kayseri

·       9. Arıkan Y, Şenel MF, Akman RY,      Can C:Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin, Proksikam ve Sisaprid’in  intraabdominal adhezyon üzerindeki etkisi. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Ulusal Deneysel Araştırma Kongresi, 1998,Kayseri

·       10. Akman RY, Şenel MF, Çimentepe E, Sağlam R: Türkiye’ de ilk Mobil ESWL Sistemi Uygulaması ve Sonuçları.3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 14-16 Mayıs 1998, Edirne

·       11. Arıkan Y, Akman Y, Şenel F, Gürleyik E:İntraperitoneal Paclitaxel uygulamasının kolon

·           anastomozu üzerindeki etkisi.3. Uludağ Onkoloji Sempozyumu,29-31 Ekim 1998,Bursa

·       12. Akman Y, Şenel F, Çiçekçi B, Kayıkçı A, Erol A : Düzce ve yöresindeki Enüresis Noktürna prevalansı ve etki eden faktörler.5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi,13-15 Ekim 1999,Gaziantep

·       13. Çam K, Akman Y, Çiçekci B, Şenel FM, Erol A : Üreter alt uç taşlarında ESWL nin yeri. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul

·       14. Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A : Alt kaliks taşlarında ESWL’ nin Etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul

·       15. Çam K, Şenel FM, Akman Y, Çiçekci B, , Erol A : Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Değerlendirilmesinde I-PSS Formunun Anlaşılırlığının Araştırılması. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul

·       16. Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A : Benign Prostat Hiperplazisinin Medikal Tedavisinde Doksazosinin Kısa Dönem Subjektif Etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir

·       17. Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A : Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Değerlendirilmesinde IPSS Formunun  Hekim veya Hasta Tarafından Doldurulmasının Karşılaştırılması. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir

·       18. Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A : Alt Üriner Sistem Yakınmaları ile Başvuran Hastalarda Prostat Kanseri Erken Tanısı  ve Hastaların Yıllık Takip Protokolüne Uyumu. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir

·       19. Çam K, Şenel FM, Akman Y, Kayıkçı A, Erol A : Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Değerlendirilmesinde IPSS Formunun  Anlaşılırlığının ve Kısaltılmış Modelinin Etkinliğinin İncelenmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir

·       20. Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Şenel FM, Erol A : Transüretral Cerrahide Antibiyotik  Profilaksisi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu,11-14 Ekim 2001, Antalya

·       21. Çiçekçi B, Çam K, Akman Y, Şenel FM, Erol A : Prostat Biyopsisinde Oral ve Parenteral Antibiyotik Profilaksisinin Karşılaştırılması. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu,11-14 Ekim 2001, Antalya

·       22. Balbay O, Arbak P, Akman Y, Çam K, Alper M, Erbaş M: Kronik böbrek yetersizliği ile birlikte izole tüberküloz orşit olgusu. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, 2001, İzmir.

·       23. Akman Y, Çam K, Kayıkçı A, Erol A: Noktürnal enürezis epidemiyolojisinde depremin   etkileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim, 2002, Antalya.

·        24. Çam K, Akman Y, Akyüz O, Gezgin Y, Erol A: Semptom skor ve üroflovmetri parametrelerinin infravezikal obstrüksiyon tanısında etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim, 2002, Antalya.

·         25. Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Erol A: Basit endoürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisinin gerekliliğinin prospektif araştırılması. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim, 2002, Antalya.

·       26. Demiraran, Y., R.Y. Akman, B. Kocaman, A. Kayıkçı ve A. Erol, “   Çocuklarda, Tek Doz Epidural Tramadol ve Morfinin Postoperatif  Analjezik Etkinliği,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. s.84 , 5-10 Ekim, Antalya, 2002.

·       27. Şimşek, E., N. Koloğlu, Y. Akman, A. Şafak, “ Üriner Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Tanısal     Tarama Testleri ve Görüntüleme yöntemlerinin Karşılaştırılması,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. s.85 , 5-10 Ekim, Antalya, 2002.

·       28. Kavak, A., A.H. Parlak, R.Y. Akman, N. Yeşildal, H. Anul ve D. Kaya, “ Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Hepatit B, C ve HIV Enfeksiyonları Açısından Bir Değerlendirme,” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. s.91 , 5-10 Ekim, Antalya, 2002.

·       29.  Çam K, Çiçekçi B, Günen A, Kayıkçı A, Akyüz O, Akman Y, Erol A:  Benign prostst hiperplazine bağlı infravezikal obstrüksiyonda mesane biyopsisinde elektron ve ışık mikroskopisi ile saptanan histolojik değişikliklerin ve klinik parametrelerin histolojik evreyi belirlemedeki rolünün araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya

·       30.  Kayıkçı A, Akman Y, Çam K, Akyüz O, Erol A: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya

·       31.  Kayıkçı A, Akman Y, Yıldıray G, Çam K, Akyüz O, Erol A: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri oranları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya

·       32.  Kayıkçı A, Akyüz O, Çam K, Akman Y, Erol A: 12 kadran transrektal prostat biyopsisi uygulamasında tek doz parenteral antibiyotik profilaksisinin etkinliğinin prospektif olarak araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya

·       33.  Akyüz O, Çam K, Uzun Ö, Kayıkçı A, Sılan C, Akman Y, Erol A: Ratlarda yaşlanmanın mesane fonksiyonları üzerinde oluşturdukları değişikliklerin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran, 2006, Antalya

·       34.  Gezgin Y, Kayıkçı A, Akman Y, Çam K, Erol A: Hemodiyaliz hastalarında alt üriner sistemin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran, 2006, Antalya

·       35.  Memik Ö, Şener M, Çam K, Kayıkçı A, Akman Y, Erol A: Transrektal ultrsonografi eşliğinde yapılan 12 kor prostat biyopsilerinde periprostatik ve intraprostatik lokal anestezi uygulamalarının etkinliğinin araştırılması. 7. Ulusal Endoüroloji  Kongresi, 9-12 Eylül, Çeşme-İzmir,2007.

·       36. Akman RY, Coşkun Çelik E, Köse P, Demirtaş M : Omurilik yaralanmalı erkeklerde cinsel aktivite ve cinsel işlev bozukluğunun değerlendirilmesi. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 4-7 Kasım 2010 Ankara .

·       37. Coşkun Çelik E ,Akman RY,  Köse P, Demirtaş M : Omurilik yaralanmalı bayan hastaların cinsel sorunlarının tesbiti ve bilgi düzeyleri. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 4-7 Kasım 2010 Ankara .

·        38. Köseoğlu H, Özdemir F, Akman Y, Buyru N. ;Yüzeyel Mesane Kanseri ve MEFV Gen Değişimleri. I.Moleküler Üroloji Toplantısı (Üroonkoloji Derneği): İstanbul; 27/10/2014

·        39. Akman Y, Özülgen İ, Köseoğlu H, Şen E, Özkardeş H. ;Yetmiş beş yaş ve üzeri hastalarda prostat biyopsisi, prostat kanserinin klinikopatolojik özellikleri. 11. Üroonkoloji Kongresi: Antalya; 06/11/2013 - 10/11/2013

·       ULUSLARARASI BİLDİRİLER

·       1. Karademir K, Akman Y : Is there any relationship between  venous diseases ? 1st Congress of Balkan Military Medical Committee, May 6-8, 1996, Istanbul

·       2. Akman Y, Liu W, Li Y, Baskin LS : Penile Anatomy Under the Pubic Arch : Reconstructive Implications. American Academy of Pediatrics Annual Meeting, October 28-29, 2000, Chicago, IL, USA

·       3. Baskin LS, Liu W, Li Y, Kim KS,  Akman Y, Hayward SW, Cunha GR :  FGF-10 Gene Disruption Results in Hypospadias. American Academy of Pediatrics Annual Meeting, October 28-29, 2000, Chicago, IL, USA

·        4. Orhan, Z., M. Alper, O. Yavuz, Y. Akman ve A. Yalçıner, “ ESWT Application in Tendon Healing,” 5 th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Rhodes-Greece, 120, 2001.

·        5. Şimşek, E., N. Koloğlu, T. Yavuz, Y. Akman, A. Şafak ve K. Kocabay, “  Comparison Between the Diagnostic Screening Tests and Imaging Studies for Urinary Tract Infections (UTIS) in Children,” 6 th International Congress of Tropical Pediatrics, Ankara, Turkey, 158, 2002.

·         6. Çam K,  Akman Y, Kayıkçı A, Çiçekçi B, Erol A: Prospective evaluation of the  efficiency     of antibiotic prophylaxis in simple endourological procedures. 19. Congress of the European Association of Urology, 2004, Viyana.

·         7. Çam K, Kayıkçı A, Akyüz A, Akman Y, Erol A: Prospective assesment of the role of   single dose parenteral antibiotic prophylaxis in transrectal prostate biopsies with 12 core sampling: Does double-sextant sampling increase infective complications? 20.Congress of the European Association of Urology, 2005, İstanbul.

·         8.  Memik O, Sener M, Cam K, Kayıkci A, Akman Y, Erol A: Evaluation of the efficacy of periprostatic and intraprostatic local anasthesia in 12-core transrectal ultrasonography guided prostate biopsies. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, 19-20 October, Antalya, 2007.

·       9. Comingle C, Demiralay E, Yüksel A, Akman Y, Özdemir H : Mixed epithelial and stromal tumor of the kidney. Intercongress Meeting of the European Society of Pathology. 31 August- 3 September 2010, Krakow, Poland.

·       10. Comingle C, Yüksel A, Demiralay E, Akman Y, Özdemir H : Bilateral malignant Leydig cell tumor with unilateral undescended testis and multiple metastases. Intercongress Meeting of the European Society of Pathology. 31 August- 3 September 2010, Krakow, Poland.

·       11. Çelik E.C., Akman R. Y, Karataş M.: Sexual problems of women with spinal cord injury . Oct 2012 • European Urology Supplements

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

·       Urology Research Fellow , University of California San    Francisco School of Medicine, San Francisco, USA, ( Dr. Larry S. Baskin ), Ocak 2000  – Temmuz 2000 

·       Endoüroloji “fellowship”, Tel Aviv Üniversitesi, Asaf Harofeh Hastanesi, Üroloji Kliniği (Prof.Dr.Arie Lindner ve Dr.Yoram Siegel), Mart 1999 – Mayıs 1999

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Ürojinekoloji Derneği
 • European Association of Urology
 • İstanbul tabip Odası