Hekimlik Deneyimi

 • 2022 - Halen

  MEMORIAL HIZMET HASTANESI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - İstanbul / Türkiye

 • 2018 - 2022

  ACIBADEM ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Doçent Dr - ABD

 • 2017 - 2018

  ACIBADEM ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI Dr.Öğr.Üyesi - İstanbul / Türkiye

 • 2012 - 2017

  ACIBADEM BODRUM HASTANESI - Muğla / Türkiye

 • 2011 - 2012

  ÖZEL BODRUM HASTANESI Uzman Doktor - Muğla / Türkiye

 • 2007 - 2010

  BODRUM DEVLET HASTANESI Uzman Doktor - Muğla / Türkiye

 • 2001 - 2006

  EGE ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI Çocuk Solunum ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi - İzmir / Türkiye

Hekimlik Eğitimi

 • 2021 - Halen

  EGE ÜNIVERSITESI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GENETIK PROGRAMI SAĞLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ Doktora - İzmir / Türkiye

 • 2015 - 2020

  ACIBADEM MEHMET ALI AYDINLAR ÜNIVERSITESI SBE MOLEKÜLER BIYOLOJI VE BIYOKIMYA Doktora - İstanbul / Türkiye

 • 2001 - 2006

  EGE ÜNIVERSITESI, TIP FAKÜLTESI Tıpta Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası - İzmir / Türkiye

 • 1996 - 2001

  İSTANBUL TIP ÜNIVERSITESI Lisans - İstanbul / Türkiye

Diğer Hekimlik Bilgileri

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

* American Society of Human Genetics

*European Society of Human Genetics

* Pediatrik Genetik Derneği

* Turkish Proteomic Association

Mesleki Ödüller ve Dereceler

 

* Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde makale , ulusal ve uluslararası kongrelerde çeşitli sözlü bildiriler

* 2018 yılı En İyi Bilimsel Yayın Ödülü / Çocuk Endokrin Derneği

* Sözel Bildiri Ödülü / Endokrin Genetik Derneği