Hekimlik Deneyimi

 • 2015 - Halen

  MEMORIAL HIZMET HASTANESI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 2013 - 2015

  KARABÜK ÜNIVERSITESI EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Karabük / Türkiye

Hekimlik Eğitimi

 • 2007 - 2012

  İSTANBUL ÜNIVERSITESI İSTANBUL TIP FAKÜLTESI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi - İstanbul / Türkiye

 • 2001 - 2007

  İSTANBUL ÜNIVERSITESI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESI Tıpta Doktoru Eğitimi - İstanbul / Türkiye

Diğer Hekimlik Bilgileri

Mesleki Yayınlar
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 5 bilimsel çalışma
 • Uzmanlık Tezi: Mukopolisakkaridozlarda Hastalığın Doğal ve Tedavi Altındaki Seyri, 2012
Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
 • Pediatri Günleri, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015
 • 51. Türk Pediatri Kongresi, 2015
 • 3. PUADER Kongresi, 2014
 • Çocuk Yoğun Bakım Kursu, 2014
 • SSIEM Annual Symposim, 2012
 • 3. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, 2012
 • 33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2011
 • İstanbul Tıp Fakültesi Yenidoğan Kursu, 2010
 • İstanbul Tıp Fakültesi Metabolik Aciller Kursu, 2010
 • Neonatal Resüsitasyon Programı, 2010
 • Normal Puberte ve Puberte ile İlgili Bozukluklara Yaklaşım Sempozyumu, 2009
 • Çocukluk Çağında Nörolojik Değerlendirme Kursu, 2009
 • Çocuk ve Adölesanlarda Diyabete Güncel Yaklaşım Kursu, 2009
 • Türkiyenin Milli Pediatri Derneği Çanakkale Bölgesel Eğitim Toplantısı,2009
 • Antibiyotik Kursu, 2008
 • Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Eğitim Kursu, 2008
 • Pediatrik Endokrin Aciller Sempozyumu, 2008
Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 • TÜRK PEDİATRİ KURUMU