Hekimlik Deneyimi

 • 2013 - Halen

  MEMORIAL HİZMET HASTANESİ El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 2011 - Halen

  MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 1995 - 2013

  MANUS EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 1992 - 1994

  V.K.V. AMERİKAN HASTANESİ El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Fellow - İstanbul / Türkiye

Hekimlik Eğitimi

 • 2013

  PROFESÖR -

 • 2006

  DOÇENT -

 • 1985 - 1990

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi - İstanbul / Türkiye

 • 1979 - 1985

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Tıp Doktoru Eğitimi - İstanbul / Türkiye

Diğer Hekimlik Bilgileri

Mesleki Yayınlar
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 9 makale.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 16 makale.
Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
 • Canniesburn Hospital’da, Flap Course, İskoçya,1994.
 • Brachial Plexus and Peripheral Nerve Surgery - Instructional Course- Köln, Germany, 1994.
 • AO International Hand & Wrist Course, 19-22 September 2004, Oberdorf, Switzerland.
 • The Presymposium Hand-On-Course of Brachial Plexus and Upper Extremity Nervous Anotomy, April 1st,Brussels, Belgium,2004.
 • Wrist Arthrocopy Basic Course, February 22nd and 23rd,Strasburg, France,2008.
 • Shoulder Arthroscopy Course October 28th and 29th,Strasbourg, 2008.
 • Yurtiçi ve yurtdışı 35’ten fazla mesleki eğitim kurs ve konferansa katılım.
Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

 • Türk Tabipler Birliği Derneği (TTBD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği(TOTBİD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
 • Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
 • Federation of Europian Societes of Surgery of The Hand (FESSH)
 • International Federation of Societes of Surgery of The Hand (IFSSH)
 • European Federation Societes Microsurgery(EFSM)

Mesleki Ödüller ve Dereceler

 • 6. Milli El Cerrahi Kongresi (En İyi Klinik Çalışma Ödülü),Mehmet ALP, Levent Yalçın, Pınar Koçak. El-önkol cam kesilerinde anksiyete ve duygu durumu (1998).
 • 17.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (El ve Üst Ekstremite dalı” birincilik ve kongre en iyi sözlü sunum ödülü).Mehmet Alp, Tania Marur,Selman Demirci, Salih Murat Akın,Levent Yalçın.Musculus Pronator Teres’in innervasyon özellikleri(2001)