Hekimlik Deneyimi

 • 2022 - Halen

  MEMORIAL HIZMET HASTANESI -

 • 2010 - 2022

  BOLU İZZET BAYSAL EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI - Bolu / Türkiye

 • 2008 - 2010

  DÜZCE ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI - Düzce / Türkiye

Hekimlik Eğitimi

 • 2014 - 2015

  ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESI Profesör - Bolu / Türkiye

 • 2009 - 2010

  DÜZCE ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI Doçent - Düzce / Türkiye

 • 2008 - 2009

  DÜZCE ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI Yardımcı Doçentlik - Düzce / Türkiye

 • 1994 - 1999

  DICLE ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI Tıpta Uzmanlık Çocuk - Diyarbakır / Türkiye

 • 1992 - 1999

  DICLE ÜNIVERSITESI Tıp Fakültesi - Diyarbakır / Türkiye

Diğer Hekimlik Bilgileri

Mesleki Yayınlar
 • Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri / Tıpta Uzmanlık 6.1. Tıpta Uzmanlık “Kronik obstrüktif sarılık oluşturulan prepubertal sıçanlarlarda karaciğer hasarı üzerine ursodeoksi asit ve selektif siklooksijenaz-2 inhibitörü selekobsibin koruyucu etkileri”
 • Tez Uzmanlık Öğrencisi: Dr Adem Küçük Yıl: 2011, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrrahisi, Düzce
 • 7. Yayınlar
 • 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1- Hayrettin Ozturk, Selma Erdogan Duzcu, Ozgur Mehmet Yis, Ayhan Cetinkaya, Nuri Cevizci, and Hulya Ozturk. Minoxidil reduces testicular damage in experimental testicular ischemia/reperfusion injury. Bioscience Research. 2020 17(4): 2955-2961.
 • 2- Hulya Ozturk, Ayhan Cetinkaya, Selma Erdogan Duzcu, Ozgur Mehmet Yis, Hayrettin Ozturk. Carvacrol Reduces The Severity Of Intestinal Mucosal Damage Caused By Intestinal Ischemia – Reperfusion In Rats. Farmacia. 2019; 67: 5 892-98.
 • 3-Ozturk H, Cetinkaya A, Firat TS, Tekce BK, Duzcu SE, Ozturk Hulya. Protective effect of pentoxifylline on oxidative renal cell injury associated with r enal crystal formation in a hyperoxaluric rat model. Urolithiasis. 2019;47(5):415–424.