Hekimlik Deneyimi

 • 2022 - Halen

  MEMORIAL HIZMET HASTANESI - İstanbul / Türkiye

 • 2020 - 2022

  DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı - Ağrı / Türkiye

 • 2015 - 2016

  FATIH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZI Pratisyen Hekimlik - İstanbul / Türkiye

Hekimlik Eğitimi

 • 2016 - 2020

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, PROF. DR. CEMIL TAŞCIOĞLU ŞEHIR HASTANESI Lisansüstü (Uzmanlık) Tıp Eğitimi - İstanbul / Türkiye

 • 2009 - 2015

  ZONGULDAK BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI Lisans Tıp Eğitimi - Zonguldak / Türkiye

Diğer Hekimlik Bilgileri

Mesleki Yayınlar
 • İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Personeli Uyum Eğitimi programı, Istanbul, 12-16 Ekim, 2015
 • Türk Pediatri Kurumu, 2. Genç Pediatristler Kongresi- Pratikte Güncellemeler Sempozyumu kapsamında gerçekleşen yenidoğan kursu, İstanbul, 2-4 Aralık, 2016
 • Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler tarafından gerçekleştirilen Pediatri Akademisi, Bodrum, 29 Eylül-1 Ekim, 2017
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası- Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Neonatal Resüsitasyon kursu, Istanbul, 1-3 Kasım, 2017
 • Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği’nin bünyesinde düzenlenen Çocuklarda Sık Görülen Nörolojik Sorunlar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Toplantısı, Istanbul, 25 Kasım, 2017
 • 3. Genç Pediatristler Kongresi kapsamında gerçekleşen Pediatrik Hematoloji Kursu, Istanbul, 1-3 Aralık, 2017
 • Türk Pediatri Kurumu tarafından gerçekleştirilen 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs, 2018
 • 7. Çocuk Dostları Kongresi, Istanbul, 7-9 Mart, 2019
 • E Çiftçi, G Güvener, A Karbuz - Cocuk Enfeksiyon Dergisi, 2019 - search.proquest.com Suçiçeği Seyrinde Gelişen İnvaziv Streptococcus pyogenes Enfeksiyonu, Cocuk Enfeksiyon Dergisi: Journal of Pediatric Infection; Istanbul Vol. 13, Iss. 2, (Jun 2019): 120.DOI:10.5578/ced.201932
 • Türkmenoğlu Y, Kaçar A, Ateş B, Güvener G, Bütün P, Yolgiden S, Akşahin B, Sarıtaş Ü, İrdem A,Beşer , Differences in acute childhood poisoning: A single center experience Çocuklarda akut zehirlenmelerde farklılıklar: Tek merkez deneyimi, TJFMPC, 2021;15(3): 451-460. DOI: 10.21763/tjfmpc.807785