Hekimlik Deneyimi

 • 2020 - Halen

  MEMORIAL HİZMET HASTANESİ Göğüs Cerrahisi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 2020 - Halen

  MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ Göğüs Cerrahisi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 2018 - 2020

  ÇORLU DEVLET HASTANESİ Göğüs Cerrahisi Uzmanı - Tekirdağ / Türkiye

 • 2012 - 2018

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Araştırma Görevlisi - İstanbul / Türkiye

 • 2011 - 2012

  BİLECİK GÖLPAZARI DEVLET HASTANESİ Başhekim - Bilecik / Türkiye

 • 2010 - 2012

  BİLECİK GÖLPAZARI DEVLET HASTANESİ Pratisyen Hekim - Bilecik / Türkiye

Hekimlik Eğitimi

 • 2012 - 2018

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi - İstanbul / Türkiye

 • 2004 - 2010

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Doktoru Eğitimi - Bursa / Türkiye

Diğer Hekimlik Bilgileri

Mesleki Yayınlar
 • Ulusal kongrede 8 adet, uluslararası kongrede 1 adet poster sunumu
 • Ulusal kongrede 4 adet sözel sunum
 • Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı, ‘’ Akciğer rezeksiyonu uygulanan hastalarda tek port, iki port ve torakotomi insizyonlarının postoperatif ağrı skoru ve sonuçları açısından değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel ‘’
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 3 makale
 • Ulusal dergilerde yayımlanan 2 makale
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiri: Akciğer rezeksiyonları esnasında kosta ekartasyonu port sayısından bağımsız olarak postoperatif ağrıyı belirliyor. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi ‘’
Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

 • İstanbul Tabib Odası 
 • Toraks Derneği
 • Türk Solunum Araştırma Derneği
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Europen Society of Thoracic Surgeons